کد مطلب : 5465 تاریخ مطلب : 1395/06/24

امکان ثبت نام اصناف در اولين جشنواره ملي وب کسب وکار بنگاههاي تجاري

پيرو اطلاعيه شوراي سياستگذاري جشنواره ملي وب کسب وکار بنگاه هاي تجاري امکان ثبت نام اصناف و بنگاه هاي حقيقي در اولين جشنواره ملي وب، در سايت جشنواره وب بنگاه هاي تجاري webfestival.mimt.gov.ir»با کد ملي تا 20تير ماه سال جاري امکان پذير شد.

نیمتا روزنامه های صبح کشور